MySQL’de Kullanıcıya Yetki Vermek (Grant)

MySQL Yönetici ekranında bir kullanıcı ve bir veritabanı oluşturup bu kullanıcı için veritabanında tam yetki verelim.

Öncelikle veritabanını oluşturuyoruz:

CREATE DATABASE veritabani;

Ve bu veritabanında yetkilendireceğimiz bir kullanıcı oluşturuyoruz:

CREATE USER 'kullanici'@'localhost' IDENTIFIED BY 'sifre';

Yukarıda localhost sunucu adresidir ve kullanıcının bağlanabileceği sunucuyu belirtir. Eğer tüm sunucular için yetki verilecekse ‘kullanici’@’%’ olarak değiştirmelisiniz.

Şimdi bu kullanıcıya yarattığımız ‘veritabani’ isimli veritabanı üzerinde tam yetki verelim. Unutmayın yetki verebilmek için MySQL Yönetici şifresi ile giriş yapmış olmanız gerekiyor.

GRANT ALL ON veritabani.* TO 'kullanici'@'localhost';

Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda ‘veritabani’ üzerinde kullanıcı tam yetkilendirilmiş olacaktır.

Diğer tüm yetkiler ve kullanımlar için (İngilizce);
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/grant.html