Basic Dilinde Değişkenler

Her programlama dili değişkenlere sahiptir. Bunlar sayısal, alfasayısal ya da mantıksal bir değer olabilir. Quick Basic’de değişkenler harf ile (A-Z) başlamak ve Türkçe karakter barındırmamak şartıyla kullanılır. Bunlar INTEGER (sayısal), LONG INTEGER (büyük sayısal), SINGLE (küçük sayısal), DOUBLE (negatif ve pozitif uzun) olabileceği gibi sonu $ işareti ile bitecek şekilde alfasayısal olabilir. Mantıksal değerler ise 0 ya da 1 ile ifade edilir. Şimdi bu anlattıklarımızı örnekleyelim.

Sonuc% = 4 + 2
PRINT "4 + 2 = "; Sonuc% // 6 gösterilir.

Burada eğer integer kullanıyorsanız kullanacağınız %, # gibi işaretler yerine hiçbir işaret kullanmadan da kullanabilirsiniz (Mesela sadece Sonuc yazabilirdik yukarı). Fakat alfasayısal yani kelimelerden oluşacak bir değişkende mutlaka $ işareti sonuna eklenmeli ve değer tırnak işaretleri arasında yazılmalıdır:

Degisken$ = "Bu bir harflerden oluşan değer..."

Bize kullandığımız programın getirdiği bir kolaylık olarak !, #, $ gibi işaretlerden birini kullanmayabiliriz. Bunu programın başında belirteceğimiz DEFINT (hiçbiri belirtilmediyse bu geçerlidir), DEFSTR ($ işareti kullanmamamızı sağlar), DEFLNG, DEFDBL gibi komutlarla yapmaktayız.

Gelgelelim işlem yapmaya. Matematiksel işlemleri + (toplama), – (çıkarma), * (çarpma), / (bölme) gibi işaretlerle yapmaktayız. Matematikte olduğu gibi işlem önceliği parantezlerdedir. Sonra çarpma-bölme ve en son toplama-çıkarma gelmektedir.


Not1 = 60
Not2 = 40
OrtNot = (Not1 + Not2) / 2
PRINT OrtNot

String yani karakterler içeren değişkenler de birbiriyle toplanabilmektedir. Bu işlemi + işareti ile yapmaktayız. Bunu bir örnekte görelim:

Ad$ = "Murat"
Soyad$ = "Eliçalışkan"
TamAd$ = Ad$ + Space$(1) + Soyad$
PRINT TamAd$

Böylelikle basit anlamda değişkenleri tanımış olduk.

Qbasic’te Ekrana Yazı Yazma

Şöyle bir kara kaplı defterin tozlu sayfalarını çevirirken, eski siteden buraya aktaracağım ilk konu ne olsun diye düşünüyordum. Ve tabiki başlangıç düzeyinde PRINT komutunu ile ilgili ipuçları vermenin iyi olacağına karar verdim. Halen üniversitelerin belli bölümlerinde quick basic öğretilmekte. O halde bunu öğrenen arkadaşlarımız için PRINT’in ayrıntılarına dalma vakti.

PRINT "Merhaba Dünya!"

Yukarıda görüldüğü üzere çift tırnak işareti içinde (ya da tek tırnak, ama başladığı gibi biter) kullanılır. Böylece dos ekranına Merhaba Dünya! yazdırmış olacağız. Peki nasıl renklendireceğiz yazımızı. Bunun için de COLOR <0-16> komutu kullanılır:

COLOR 14
PRINT "Renk 14 de bir yazı..."

Bazen sayılarla işlem yaparken sayıları biçimlendirmemiz gerekebilir. Örneğin 3,333333333… sonucunu ekranda göstermek yerine 3,33 yazdırmayı sağlayabiliriz. Bunun için de PRINT USING “format”; sayı komutundan yararlanırız.

PRINT USING "##.#"; 3.33333333

Bunu görüntülersek 3,33 yazdırdığını görürüz. Son olarak yazıcıya veri nasıl gönderebiliriz bunu anlatalım. Bunun içinde LPRINT komutunu kullanırız.

LPRINT "Bu yazı yazıcıdan çıkacak..."

PRINT komutunu kullanırken değişkenler kullanabildiğinizi unutmayın. Saygılarımla…