C# Ekran Görüntüsü Alma

Aşağıdaki kod bilgisayar görüntüsünü almanızı ve kaydetmenizi sağlar:

   int ekrangenisligi = Screen.GetBounds(new Point(0, 0)).Width;
   int ekranyuksekligi = Screen.GetBounds(new Point(0, 0)).Height;
   Bitmap resim = new Bitmap(ekrangenisligi, ekranyuksekligi);
   Graphics gfx = Graphics.FromImage((Image)resim);
   gfx.CopyFromScreen(0, 0, 0, 0, new Size(ekrangenisligi, ekranyuksekligi));
   resim.Save("Resim.png", ImageFormat.Png);

Yukarıdaki kodda asıl önemli komut CopyFromScreen() fonksiyonudur. En baştaki sıfırlar ekran görüntüsünün başlayacağı noktaları belirtir. Kaydedilecek ekranın boyutunu size Size(x, y) belirler.

Resmi “Resim.png” olarak kaydediyor. Ancak siz ekran görüntüsünü Picture Box tarzı bir nesneye de yapıştırabilirsiniz.

Bu kodu kullanmadan önce “System.Drawing.Imaging” kütüphanesini referanslarınıza eklemeyi unutmayın.