C# Kullanarak OBEB OKEK Hesaplamak

Bu programı tasarlarken Visual C# 2005’i kullandım. Express sürümünü internetten ücretsiz indirebilirsiniz.

Yazacağımız program temelde verilen iki sayının Ortak Katlarının En Küçüğü ile Ortak Bölenlerinin En Büyüğünü verecek. Bunun için öncelikle Visual C#’ı çalıştırıp yeni bir Windows Application projesi açıyoruz.

Formumuza;
1 adet label: üzerinde Sayı: 1 yazan,
1 adet label: üzerinde Sayı: 2 yazan,
2 adet textbox, her ikisinin de içinde 0 yazan,
2 adet button,
1 adet label: üzerinde “0” yazan ekliyoruz. Aşağıdaki şekilde yerleştiriyoruz:

obebokek

Şimdi Form1.cs dosyasının içini açıyoruz. Öncelikle OBEB ve OKEK işlemini yapabilen fonksiyonları ekliyoruz.

OKEK için;

    private static int okek(int number1, int number2)
    {
      int i;
      int max = (number1 > number2) ? number1 : number2;

      for (i = max; i <= number1 * number2; i += max)
      {
        if (i % number1 == 0 && i % number2 == 0)
          return i;
      }

      return 0;
    }

OBEB için;

    private static int obeb(int number1, int number2)
    {
      int i;
      int min = (number1 < number2) ? number1 : number2;

      for (i = min; i >= 1; --i)
        if (number1 % i == 0 && number2 % i == 0)
          return i;

      return 0;
    }

Sonra 1. buttonun özelliklerinden Text kısmına OKEK yazıyoruz ve formda iki defa tıklayarak kod penceresini açıyoruz. Buraya aşağıdaki kodu yazıyoruz.

      label3.Text = okek(Convert.ToInt32(textBox1.Text), Convert.ToInt32(textBox2.Text)).ToString();

2. butona aynı şekilde OBEB yazıp iki defa tıkladığımızda gelen yere aşağıdaki kodu ekliyoruz:

      label3.Text = obeb(Convert.ToInt32(textBox1.Text), Convert.ToInt32(textBox2.Text)).ToString();

İşte bitti. Çalıştırdığımızda verdiğimiz iki sayının OBEB ve OKEK değerlerini hesapladığını göreceksiniz.